Punkt ADHD

NASZA OFERTA  

Przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie od 2003 roku działa Punkt Diagnostyczno - Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Nadpobudliwych Psychoruchowo. Celem naszej działalności jest wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci z ADHD. Swoją ofertę kierujemy do rodziców dzieci i nauczycieli. Proponujemy:

  • diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej
  • poradnictwo i trening dla rodziców
  • warsztaty dla nauczycieli
  • szkolenia dla Rad Pedagogicznych i rodziców na terenie szkół
  • indywidualne konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli.

U wielu uczniów z nadpobudliwością psychoruchową współwystępują inne zaburzenia rozwojowe oraz trudności w nauce. Prowadzona przez nas diagnoza jest wieloetapowa. Ma charakter wielokierunkowy i wielospecjalistyczny. Stanowi to podstawę tworzenia adekwatnych do potrzeb dzieci programów pracy terapeutycznej, zalecanej do realizacji na terenie domu i szkoły. Diagnozę i terapię prowadzimy w dwuosobowym zespole: 

  • Anna Stadnik, Bożena Rejnowska-Wawryn.

Zgłoszenia do Punktu przyjmujemy pod numerami telefonów: 0-81 747-35-26 lub 0-509-731-851.

CO TO JEST ADHD?

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jest zespłem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Charakteryzuje się współwystępowaniem zaburzeń koncentracji uwagi, nadmiernej impulsywności i nadruchliwości.Częstość występowania ADHD wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym jest oceniana na 3-5%, ale wielu lekarzy zajmujących się dziećmi z rozpoznanym ADHD, podkreśla że wskaźnik ten jest wyższy. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej może trwać latami – objawy ADHD utrzymują się u około 70% dzieci w okresie dojrzewania i 30-50% dorosłych. Z badań wynika, że chłopcy wyrastają z ADHD częściej niż dziewczęta. U około 70% chłopców występują jednak opozycyjno-buntownicze problemy z zachowaniem (za: Kołakowski i in., 2007).

Uczeń z ADHD ze względu na swoją nadpobudliwość psychoruchową potrzebuje dostosowania wymagań edukacyjno-wychowawczych do swoich indywidualnych możliwości. Ważne jest zatem stworzenie mu optymalnych warunków do pracy oraz przestrzeganie pewnych zasad. Uczeń z ADHD jest dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

 Literatura dla rodziców (więcej) 

Kalendarz wydarzeń

« « Grudzień 2018 » »
PWŚCPSN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie znaleziono żadnych wydarzeń. Zajrzyj tutaj poźniej.

PORADNIA Psychologiczno - Pedagogiczna SPECJALISTYCZNA Poradnia Zawodowa PORADY ON-LINE zapytaj! odpowiemy...